top of page
Stethoscoop op het cardiogram

GMD

In het elektronisch Globaal Medisch Dossier worden al uw medische gegevens op één plaats verzameld en bijgehouden. Op deze manier krijgen u en uw huisarts een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden zo vermeden. Bovendien is een vlottere communicatie en samenwerking met andere hulpverleners mogelijk. 

 

Het GMD kan bij elke raadpleging of huisbezoek aangevraagd worden en kan jaarlijks verlengd worden. 

 

Financieel voordeel van een GMD: voor een raadpleging betaalt u  30% minder remgeld als u bij de praktijk langsgaat die uw GMD beheert. Indien u minstens 75 jaar en/of chronisch ziek bent, geldt dit voordeel ook voor een huisbezoek.

U dient niets te betalen om een GMD af te sluiten. Een GMD telt per praktijk, niet per arts. De voordelen hebt u dus bij alle artsen in de praktijk. 

GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze groepspraktijk is er een up-to-date databeheer, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

  • Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

  • Onze PC’s zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma’s.

​​

Aan de patiënten vragen wij een “informed conscent”, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

SUMEHR

Een "Sumehr" of "Summarized Electronic Health Record" is een digitale samenvatting van de belangrijkste informatie uit uw dossier. 

Een Sumehr bevat volgende informatie:

  • Uw basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal,...

  • De contactgegevens van een contactpersoon in noodgevallen

  • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.)

  • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis (antecedenten genoemd)

  • Een overzicht van actuele problemen

  • Een overzicht van de medicatie

  • Een overzicht van de vaccinaties. 

Alleen artsen kunnen deze samenvatting maken en met elkaar delen!

Gaat u naar een andere arts dan uw huisarts of andere vaste arts, dan krijgt die via de samenvatting meteen een goed beeld van uw gezondheidstoestand. Ook in noodsituaties kan dat belangrijk zijn. 

Wanneer u ons toestemming geeft om uw dossier op te vragen en over te zetten naar onze praktijk vermelden we steeds dat we ook een samenvatting van uw dossier beschikbaar stellen voor andere artsen. 

U kan dit zelf raadplegen via My Health Viewer. 

Hebt u vragen of bemerkingen hieromtrent twijfel niet om deze te bespreken!

bottom of page