top of page

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Zoals:

- Voorschriften voor medicatie, medische beeldvorming, kinesitherapie, logopedie, verwijzing diëtist, podoloog, …

- Ongeschiktheidsattest bij ziekte, omstandigheidsverlof (familiaal), sportattest, gezondheidsattest voor het werk,  borstvoedingsattest, …

 

Voorschriften en attesten kunnen NIET telefonisch verkregen worden. Het RIZIV staat ons niet meer toe deze te verstrekken na telefonische aanvraag. Vraag daarom steeds voldoende voorschriften als u op consultatie komt. 

 

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

bottom of page